Versa - VSG-4322-G-H-PC-XX-D125 VALVE, 4-WAY, BRASS, 125VDC V - 1/4" brass

Versa - VSG-4322-G-H-PC-XX-D125 VALVE, 4-WAY, BRASS, 125VDC V - 1/4" brass
Manufacturer: Versa
SKU: VS-VSG-4322-G-H-PC-XX-D125
Manufacturer part number: VSG-4322-G-H-PC-XX-D125
$408.50 Call to Order