Versa - VSG-4402-H-HT-XX-D125 VALVE, 4-WAY, BRASS, 125VDC V - 1/2" brass

Versa - VSG-4402-H-HT-XX-D125 VALVE, 4-WAY, BRASS, 125VDC V - 1/2" brass
Manufacturer: Versa
SKU: VS-VSG-4402-H-HT-XX-D125
Manufacturer part number: VSG-4402-H-HT-XX-D125
$449.80 Call to Order